Styrelsen

Om du har några frågor eller synpunkter, är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Kontakta vår ordförande Gunilla om du har några frågor

ordforande@sabygardensvanner.se

Styrelsen

Gunilla Jahnsen, ordförande 0762 87 47 13
Mona Olausson, sekreterare 0793 36 05 65
Märta Johansson, kassör 0735 21 88 71
Solveig Strömbom, vice ordförande 0707 69 06 56
Solveig Olausson, ledamot 0703 82 38 39
Nils-Bertil Gustafsson, suppleant 0705 10 66 62
Ingrid Berndtsson, suppleant 0304 66 90 48
Revisor: Ulf Eskilson