Startsida

Säbygården är en unik mötesplats belägen i Säby mellan Kållekärr och Sibräcka. Hela området Säby faller under Tjörns kommuns kulturminnesprogram. Där bebyggelsen i Säby tar sin början reser sig huset som sedan början av 1800-talet tjänstgjort som mangårdsbyggnad på Säby Nordgård och som kulturhuset Säbygården sedan början av 1980-talet. Säbygården välkomnar sina gäster på samma sätt som om det fortfarande bodde någon i huset.

Säbygårdens vänner

Säbygårdens vänner värnar om Säbygården och vi ordnar med flera aktiviteter under året. Vi hoppas att ni vill bli medlemmar i föreningen så att vi kan arbeta för att fler ska få kännedom om denna fantastiska plats. 

Stiftelsen Säbygården

Tjörns kommun är stiftare och tillsätter två ordinarie och två ersättare till stiftelsen. Stiftelsen är grundad av kommunfullmäktige. Av stadgarna för stiftelsen framgår ”Stiftelsen har till ändamål att förvalta, underhålla och omhänderta skötseln av Säby gamla mangårdsbyggnad och för framtiden bevara byggnadens kulturhistoriska värde”.