Sponsorer


Tjörns Sparbank sponsrar många olika verksamheter och projekt inom idrott, kultur och samhälle.


Tjörns äldsta företag Tjörns Härads Brandstodsbolag och Bohusassuransen Sjöförsäkringsförening Ömsesidig har bildat ett gemensamt försäkringsbolag under namnet BohusAssuransen. BohusAssuransen är ett fristående och kundägt försäkringsbolag med bas på Tjörn.


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.