Om oss

Säbygårdens Vänner är en förening som bildades av medlemmar i en studiecirkel som arbetade med olika ämnen som hade anknytning till Säbygårdens historia och framtid. Gruppen lade förslag till hur huset skulle kunna användas och vad som skulle åtgärdas där. Ett vägledande förslag som kom från gruppen var: ”Avsikten är i första hand att byggnaden skulle bevaras som kulturhistoriskt minnesmärke. Detta innebar att ingreppen i byggnaden skall vara så små som möjligt, huset hade levt i 170 år. Olika tidsepoker och tidigare generationer har satt sina spår.

Vi vill bevara det som går att bevara, förnya det som behöver förnyas och komplettera med det som de nya verksamheterna kräver. Allt för att huset skall fortsätta att leva och samtidigt bereda oss tillfälle att uppleva det gamla husets karaktär”.
Med detta i minnet bildades föreningen Säbygårdens Vänner. Genom ideellt arbete lotterier, sammankomster och medlemsavgifter kan vi stötta och värna om husets framtid.