Bli medlem

Bli medlem i Säbygårdens vänner!

Medlemsavgift per år
Enskild medlem: 150 kr
Familj: 150 kr
Företag: 500 kr

Bli medlem
Mejla namn och epost, adress och telefonnummer till vår kassör kassor@sabygardensvanner.se

Du kan betala din medlemsavgift med bankgiro: 438-4806 eller med Swish: 123 514 6584