Styrelsen

Om du har några frågor eller synpunkter, är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Kontakta vår ordförande Gunilla om du har några frågor

ordforande@sabygardensvanner.se

Styrelsen

Gunilla Jahnsen, ordförande 0762 87 47 13
Mona Olausson, sekreterare 0793 36 05 65
Christina Ahlstrand, kassör 0703 24 75 81
Solveig Strömbom, vice ordförande 0707 69 06 56
Solveig Olausson, ledamot 0703 82 38 39
Nils-Bertil Gustafsson, suppleant 0705 10 66 62
Elisabeth Nilsson-Carlsson, suppleant 0725 60 15 67
Revisor: Anita Einarsson